Gäster med säsongskort erhåller ett parkeringsbevis som ger fri parkering under hela säsongen. Parkeringsbeviset hämtas ut på Gästservice i samband med ert första besök för säsongen. Parkeringsbeviset är giltigt till en bil.