Parkens parkering är endast öppen dagtid. Parkering utanför dessa tider beivras. Vi hänvisar till intilliggande camping istället.