Parkens parkering är endast öppen dagtid. Parkering utanför dessa tider beivras.