Parkens parkering är öppen 6:00-21:00. Övrig tid är parkeringen stängd och särskild nattavgift utgår. Om du önskar parkera över natten hänvisar vi till intilliggande camping istället.