Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet med kickbikes, skateboards, inlines, cyklar eller något annat motor- eller eldrivet fordon i parken.