Ja! Innanför entrén till parken finns kontaktband att hämta och sätta på barnets handled. På det kan du skriva dina kontaktuppgifter så att någon kan kontakta dig om du kommer bort från dina barn i parken.


Tips! Eftersom parken är stor är det även praktiskt att i förväg bestämma en mötesplats.