Självklart! Vi har värdar vid flertalet badattraktioner samt badvakter vid poolerna. Följ alltid uppmaningar från personalen för en säker badupplevelse. Alla badvakter är utbildade i Hjärt- och lungräddning och i livräddning av Svenska Livräddningssällskapet.