Ja, vi har badvakter vid varje badattraktion och pool i vattenlandet. Badvakterna är utbildade i Hjärt- och lungräddning samt livräddning. Våra badvakter ansvarar för att upprätthålla säkerheten, bland annat med att vi arbetar med proaktiv livräddning. Det kan innebära att vi behöver uppmärksamma gäster om de regler som finns, men även ett behov att tillrättavisa gäster som inte följer reglerna.

Som gäst ansvarar du för att följa de säkerhetsregler som är framtagna för Skara Sommarlands vattenpark. Föräldrar och/eller andra vuxna som följer med barn måste hålla barnen under uppsikt och säkerställa att barnen/barnet har den tillsyn och hjälp de/det behöver.

Klicka här för att läsa om de regler som gäller i Skara Sommarlands vattenpark.