Om du tappar bort ditt barn kan du alltid kontakta någon av parkens alla medarbetare som gärna hjälper dig. Ta gärna ett kontaktarmband och fäst på barnets arm i förebyggande syfte vid ankomst till parkens entré. I de fall vi kommer i kontakt med barn och föräldrar som inte kommer i kontakt med sitt sällskap hänvisar vi alltid till Gästservice.